فیلم فروشی | خرید فیلم و سریال
خرید فیلم,خرید سریال,سریال ایرانی,سریال خارجی,سریال ,خرید کارتون قدیمی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395
تاریخچه
سیستماتیک:(Anacardiaceae)
Poatlatica بنه
p.khinjuk اخنجک
ریشه
تنه هاوشاخه ها
برگ
گل
گلهای نر
گل ماده
نیازهای گردهافشانی
میوه
تشکیل میوه
ساختمان میوه
تنفس وتغییرات اتیلن درمیوه:
مواد تشکیل دهنده میوه
قندها
چربی
تاثر عوامل محیطی روی رشد و نمو درختان :
ازدیاد غیر جنسی درختان پسته :
تعداد صفحه 56 ...
طبقه بندی:
ارسال توسط مدیریت

قالب وبلاگ