فیلم فروشی | خرید فیلم و سریال
خرید فیلم,خرید سریال,سریال ایرانی,سریال خارجی,سریال ,خرید کارتون قدیمی

آنغوزه با نام علمی Ferula assa-foetida L از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است. این گیاه علفی, چند ساله و منوکارپیک است به طوری که در طول رویش فقط یکبار به گل می رود و سپس دوره رویشی آن خاتمه می یابد.
● مواد و روش ها منطقه مورد مطالعه
● مراحل بهره برداری
● روش های تیغ زنی مورد مطالعه
● طرح آماری و نمونه گیری
● اثر روشهای تیغ زنی بر عملکرد شیره
● اثر روشهای تیغ زنی بربقای گیاه
● بحث و نتیجه گیری
تعداد صفحه 13 ...طبقه بندی:
ارسال توسط مدیریت

قالب وبلاگ